SOORTEN WATERONTHARDERS

Er zijn verschillende soorten waterontharders. Het verschil zit vaak in de besturing van de regeneratie. Bij een waterontkalker moet eerst een waterhardheid en waterverbruik bepaald worden.

Aan de hand van deze gegevens kan het apparaat automatisch gaan regenereren. Bij waterontharders is de regeneratie afhankelijk van het volume aan water (waterverbruik) dat is binnengekomen via de ontharder.


Kortgezegd houd deze dus het waterverbruik bij en past, aan de hand van dit verbruik, de regeneratie aan.

PROCESSOR GESTUURDE WATERONTHARDER

Bij een processor gestuurde waterontharder( elektrisch) is de mogelijkheid om de regeneratie te plannen op een bepaald tijdstip.
Om de processor en de klep van stroom te voorzien (en geen pomp!) is een voeding nodig.

Het energieverbruik hiervan is verwaarloosbaar of ongeveer gelijk aan een TV op de stand-by stand.

Het is niet zo dat als de stroom wegvalt het apparaat opnieuw geïnstalleerd moet worden. Moderne elektrische waterontharders hebben een klein geheugen en onthouden het programma. Ook kunnen deze waterontharders een kleine verbruikshistorie gebruiken van je waterverbruik.

Ze onthouden een programma en passen hier het zoutverbruik op aan. Dit soort waterontharders zijn wereldwijd het populairst door het lage zoutverbruik.

Let op: niet alle elektrische waterontharders hebben een “slimme processor” met een verbruikshistorie programma, vraag hier dus naar!

MECHANISCHE WATERONTHARDER

Mechanische waterontharders worden ook wel hydraulische waterontharders genoemd. Ze werken met tandwielen en waterdruk en hebben geen elektrische voeding nodig.

Een voordeel is dus dat er geen stopcontact nodig is op de plaats waar de waterontharder geplaatst zou moeten worden.

Ze kunnen perfect in de kruipruimte en meterput geplaatst worden. Bij veel andere modellen kan dit problemen opleveren vanwege stroombehoefte en kwetsbare elektronica.

Een nadeel van hydraulische waterontharders is dat deze iets drukverlies op de waterleiding kunnen veroorzaken. De druk van het water wordt immers gebruikt voor de besturing van de klep in de waterontharder. Voor huishoudens, met een normaal waterverbruik, is dit meestal niet merkbaar.